Brow Xenna/Brow Henna

BROW XENNA og BROW HENNA er samme produkter men med nytt navn og nye forpakkinger.
Alle Brow Henna produkter som utgår er satt ned med 15%