KVINNEDAGEN TEMA 2023

Digit"ALL"

Å bringe kvinner inn i teknologien resulterer i mer kreative løsninger, og gir større muligheter for innovasjoner som møter kvinners behov og fremmer likestilling.

Temaet for den internasjonale kvinnedagen 2023 er «DigitALL: Innovation and technology for gender equality». Samfunnet og livet vårt avhenger av internett, og i store deler av verden brukes internett til å utføre hverdagslige oppgaver som å bestille legetime eller gjennomføre en banktransaksjon. Likevel er 37 % av kvinner ikke-digitale. 259 millioner færre kvinner enn menn har tilgang til internett, til tross for at kvinner utgjør nesten halvparten av verdens befolkning.

“Det er ingen land i verden som kan si at de har oppnådd full likestilling, og derfor er det viktig at dagen markeres og minner oss på å fortsette kampen”

HVORFOR FEIRER VI KVINNEDAGEN?

Kvinnedagen er en av de største internasjonale dagene, og markeres 8. mars hvert år. Det er en av de viktigste dagene i året for å feire kvinners sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske prestasjoner, øke bevisstheten om kvinners rolle, og fremme likestilling mellom kjønnene.

Til tross for at mange land har kommet på lang vei, opplever mange kvinner og jenter fortsatt diskriminering basert på kjønn rundt om i verden. Dette omhandler blant annet vold i hjemmet, lavere lønn, mangel på rett til utdanning og helsetjenester. Derfor er dagen fortsatt svært viktig for å fremme kvinners posisjon i samfunnet.

AKTUELT I

NORGE

Norge er et av de ledende landene i verden når det gjelder likestilling. Likevel har også Norge flere utfordringer knyttet til likestilling.

FNs menneskerettighetskomiteer anbefaler blant annet at Norge:

Jobber hardere for å minske lønnsgapet mellom kvinner og menn
Vurderer å innføre midlertidig kvotering for å sikre at flere kvinner får lederstillinger i akademia.
Sikrer at familieliv ikke har negativ effekt på kvinners lønn

BELYS DAGEN

Majoriteten av Byuti sine ansatte, kunder, elever og samarbeidspatnere er kvinner. Og vi håper at du sammen med oss blir med på å belyse kvinnedagen fordi vi enda har en lang vei å gå mot likestilling.

All informasjon på denne siden er hentet fra FN.NO og du er velkommen til å dele videre.